Trung tâm chăm sóc khách hàng hỗ trợ đa ngôn ngữ liên quan đến dịch vụ y tế

(1) Thông dịch qua điện thoại

Để đáp ứng nhu cầu của khách ngoại quốc, chúng tôi tiến hành thông dịch qua điện thoại 2 đầu cầu hoặc 3 đầu cầu giữa khách ngoại quốc, cơ sở y tế, trung tâm chăm sóc khách hàng.
(Miễn phí ※Tuy nhiên, người sử dụng tự trả phí điện thoại phát sinh)
※ Không cần đặt trước

(2) Hướng dẫn về dịch vụ y tế

Chúng tôi đưa ra các chỉ dẫn về các cơ sở y tế nội tỉnh Fukuoka, chế độ y tế của Nhật Bản và các hạng mục khác liên quan đến dịch vụ y tế đối với những thắc mắc của khách ngoại quốc.
(Miễn phí ※Tuy nhiên, người sử dụng tự trả phí điện thoại phát sinh)
※ Không cần đặt trước

Các ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh / Trung Quốc / Hàn Quốc  / Thái / Việt / Indonesia / Malay / Tagalog / Nepal / Tây Ban Nha / Bồ Đào Nha / tiếng Đức / Pháp / người Ý / Nga / Khmer / Myanmar / Sinhala / Mông Cổ / Tiếng Hindi / Tiếng Bengali
Thời gian phục vụ Phục vụ suốt năm (mở cửa 24 giờ 365 ngày)
Điện thoại liên lạc TEL  092-286-9595