Trung tâm chăm sóc khách hàng hỗ trợ đa ngôn ngữ liên quan đến dịch vụ y tế

(1) Thông dịch qua điện thoại

Để đáp ứng nhu cầu của khách ngoại quốc, chúng tôi tiến hành thông dịch qua điện thoại 2 đầu cầu hoặc 3 đầu cầu giữa khách ngoại quốc, cơ sở y tế, trung tâm chăm sóc khách hàng.
(Miễn phí ※Tuy nhiên, người sử dụng tự trả phí điện thoại phát sinh)
※ Không cần đặt trước

(2) Hướng dẫn về dịch vụ y tế

Chúng tôi đưa ra các chỉ dẫn về các cơ sở y tế nội tỉnh Fukuoka, chế độ y tế của Nhật Bản và các hạng mục khác liên quan đến dịch vụ y tế đối với những thắc mắc của khách ngoại quốc.
(Miễn phí ※Tuy nhiên, người sử dụng tự trả phí điện thoại phát sinh)
※ Không cần đặt trước

Các ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nga, tiếng Khmer, tiếng  Myanmar, Sinhara, Tiếng Mông Cổ
Thời gian phục vụ Phục vụ suốt năm (mở cửa 24 giờ 365 ngày)
Điện thoại liên lạc TEL  092-734-3035