คอลเซ็นเตอร์ที่รองรับภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(1) ล่ามทางโทรศัพท์

ให้บริการล่ามทางโทรศัพท์เพื่อสนทนา 2 หรือ 3 สายระหว่างชาวต่างชาติ อาจารย์หมอและคอลเซ็นเตอร์ ตอบสนองตามการร้องขอของชาวต่างชาติ
(ฟรี *แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าโทรเอง)
*ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

(2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรด้านการรักษาพยาบาลที่อยู่ภายในจังหวัดฟุคุโอกะ, แนะนำเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวหัวข้ออื่น ๆ ในด้านการรักษาพยาบาล เมื่อมีการติดต่อสอบถามจากชาวต่างชาติ
(ฟรี *แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าโทรเอง)
*ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ภาษาที่รองรับ อังกฤษ / จีน / เกาหลี / ไทย / เวียดนาม / อินโดนีเซีย / มาเลย์ / ตากาล็อก / เนปาล / สเปน / โปรตุเกส / เยอรมัน / ฝรั่งเศส / อิตาลี / รัสเซีย / เขมร / เมียนมาร์ / ภาษาสิงหล / มองโกเลีย / ภาษาฮินดี / เบงกาลี
เวลาทำการ ไม่มีวันหยุด (ให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน)
ติดต่อสอบถาม โทร. 092-286-9595