คอลเซ็นเตอร์ที่รองรับภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(1) ล่ามทางโทรศัพท์

ให้บริการล่ามทางโทรศัพท์เพื่อสนทนา 2 หรือ 3 สายระหว่างชาวต่างชาติ อาจารย์หมอและคอลเซ็นเตอร์ ตอบสนองตามการร้องขอของชาวต่างชาติ
(ฟรี *แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าโทรเอง)
*ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

(2) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรด้านการรักษาพยาบาลที่อยู่ภายในจังหวัดฟุคุโอกะ, แนะนำเกี่ยวกับระบบการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่น รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวหัวข้ออื่น ๆ ในด้านการรักษาพยาบาล เมื่อมีการติดต่อสอบถามจากชาวต่างชาติ
(ฟรี *แต่ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าโทรเอง)
*ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ภาษาที่รองรับ อังกฤษ, จีน, เกาหลี, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ตากาล็อก, เนปาล, สเปน, โปรตุเกส, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, รัสเซีย, เขมร, พม่า, ซินฮาร่า, มองโกเลีย
เวลาทำการ ไม่มีวันหยุด (ให้บริการ 24 ชั่วโมง 365 วัน)
ติดต่อสอบถาม โทร. 092-734-3035